Privacy Beleid Insight Out bvba

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de bedrijfsactiviteiten van Insight Out bvba. U dient zich ervan bewust te zijn dat Insight Out bvba niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid van ons bedrijf te accepteren.

Insight Out bvba respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Verwerkingsdoeleinden

Insight Out bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en potentiële klanten (deze laatste enkel mits hun expliciete toestemming) voor klanten- en orderbeheer en marketing (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • toestemming,
  • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,
  • noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
  • noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming - heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze producten en/of diensten kunnen we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om een product of dienst te kunnen leveren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Insight Out bvba of die van een derde partij.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Insight Out bvba of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze producten en diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Insight Out bvba of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Geen andere doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die zijn opgesomd in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden kunnen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met leveranciers en servicebedrijven die aan Insight Out producten of diensten leveren. Het gaat hierbij steeds over bedrijven die opereren binnen de Europese Economische Ruimte.

Insight Out bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Veranderingen

Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 f

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@insight-outgardens.com;

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via:

Insight Out bvba
Woestijnstraat 47A
2880 Bornem
België
e-mail: info@insight-outgardens.com
tel.: +32 (0)486 23 71 72

EVEN GEEN BEURS IN UW REGIO ? BEL ONS VOOR EEN AFSPRAAK IN ONZE NIEUWE TOONTUIN